اطلاعیه برگزاری امتحان جامع دکتری گردشگری نیمسال اول1398

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی مهر و بهمن 96 و ماقبل

به اطلاع می‌رساند امتحان جامع دکتری مدیریت گردشگری ورودی مهرو بهمن 96 و ماقبل طبق برنامه مصوب گروه در 24 آذرماه  1398برگزار خواهد شد. دانشجویان عزیز لازم است حداکثر تا تاریخ 98/09/07مدرک زبان را جهت صدور مجوز حضور در امتحان جامع به اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند. لازم به ذکر است کلیه عواقب عدم ارائه مدارک در موعد مقرر بر عهده دانشجو می باشد.

شرایط شرکت در ارزیابی جامع دکتری:

الف) اتمام مرحله آموزشی و اعلام کلیه نمرات دروس قید شده در سر فصل آموزشی دوره

ب) احراز شرایط مربوط به زبان خارجی بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ج) داشتن سنوات مجاز برای تحصیل یا اخذ سنوات از کمیسیون موارد خاص دانشگاه

د) ثبت نام ارزیابی جامع در موعد مقرر

ه) تصویب موضوع رساله و اساتید راهنما و مشاور

معاونت آموزشی، پژوهشی وتحصیلات تکمیلی

دانشکده علوم گردشگری