دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

دوره مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
ردیف عنوان دروس ساعت
1 شناخت صنعت گردشگري 38
2 شناسايي مسيرهاي گردشگري
(با رويکرد آثار ثبت شده ايران در فهرست ميراث جهاني توسط يونسکو و آشنايي با ميراث طبيعي)
22
3 برنامه ريزي و سرپرستي گشت ها 34
4 بازاريابي و فروش خدمات مسافرتي و گردشگري 34
5 انگليسي تخصصي و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتي 34
6 آشنايي با قوانين و مقررات گردشگري در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري 17
7 آشنايي با مقررات صدور بليت هوايي 34
8 الگوهاي رفتاري و اخلاق حرفه اي گردشگريم 22
9 آشنايي با کاربرد فناوري اطلاعات در صنعت گردشگري 8
10 آشنايي با امور مالي و مباني حسابداري دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري 6
11 آشنايي با گردشگري سلامت 12
12 کارورزي 60
جمع 321

دروس امتحان جامع مشتمل بر :

  • شناخت صنعت گردشگري
  • بازاريابي و فروش خدمات مسافرتي و گردشگري
  • برنامه ريزي و سرپرستي گشت ها
  • آشنايي با قوانين و مقررات گردشگري در دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري
  • زبان تخصصي ( انگليسي )
  • شناسايي مسيرهاي گردشگري