فصلنامه

فصلنامه بین‌المللی گردشگری و معنویت (فصلنامه تخصصی دانشکده علوم گردشگری)

فصلنامه تخصصی دانشکده علوم گردشگری با تلاش اعضای هیأت علمی دانشکده، با عنوان «گردشگری علم و فرهنگ» منتشر شده و در تلاش است آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان، دانش‌آموختگان و اساتید صنعت گردشگری را منتشر نماید. تاکنون 5 شماره از این فصلنامه چاپ شده و شماره ششم نیز در نوبت چاپ می‌باشد. همچنین فصلنامه در فرآیند بررسی برای اخذ امتیاز «علمی- پژوهشی» از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.

همچنین اولین شماره فصلنامه بین‌المللی گردشگری و معنویت نیز برای نخستین بار در کشور و جهان، توسط دانشکده گردشگری به چاپ رسیده که اعضای هیأت تحریریه آن متشکل از اساتید برتر داخلی و خارجی در حوزه مطالعات گردشگری و معنویت است.

ضمناً دبیرخانه فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه به صاحب امتیازی انجمن علمی گردشگری ایران در دانشکده علوم گردشگری تاکنون 7 شماره از فصلنامه را به چاپ رسانده و شماره هشتم فصلنامه نیز در حال انتشار است.