اطلاعیه برگزاری امتحان جامع نیمسال اول 96

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری ورودی مهر 94 و ماقبل

به اطلاع می رساند امتحان جامع دکتری مدیریت گردشگری ورودی مهر 94 و ماقبل طبق برنامه مصوب گروه در آذرماه 1396برگزار خواهد شد. دانشجویان عزیز لازم است حداکثر تا تاریخ 96/9/1 مدرک زبان را جهت صدور مجوز حضور در امتحان جامع به اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند. لازم به ذکر است کلیه عواقب عدم ارائه مدارک در موعد مقرر بر عهده دانشجو می باشد.

شرایط شرکت در ارزیابی جامع دکتری:

الف) اتمام مرحله آموزشی و اعلام کلیه نمرات دروس قید شده در سر فصل آموزشی دوره

ب) احراز شرایط مربوط به زبان خارجی بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

ج) داشتن سنوات مجاز برای تحصیل یا اخذ سنوات از کمیسیون موارد خاص دانشگاه

د) ثبت نام ارزیابی جامع در موعد مقرر

ه) تصویب موضوع رساله و اساتید راهنما و مشاور

                                                                                                               معاونت آموزشی، پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده علوم گردشگری