برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت

چهارمین کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت با رویکرد سلامت معنوی اسفندماه 1401 در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود.

01 آبان 1401 - 15:31

برگزاری استارتاپ ویکند گردشگری مشترک بین دانشگاه های علم و فرهنگ و مون پلیه

استارتاپ ویکند بین المللی با موضوع" گردشگری، تکنولوژی و نسل های آینده" با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه مون پلیه فرانسه، پژوهشکده گردشگری و یونسکو برگزار م ...

16 مهر 1401 - 15:33