دیجیتال سازی فرایندها، عامل تغییرات اصلی در تجارت و کسب و کارهای گردشگری شده است

برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری با توجه به شعار محوری روز جهانی گردشگری انجام شود.

05 مهر 1397 - 18:18

ارائه آموزش‌های تخصصی مشترک گردشگری و هتل‌داری توسط دانشگاه‌های علم وفرهنگ و IMC اتریش

دوره‌های تخصصی مشترک در زمینه‌ی گردشگری و هتل‌داری توسط دانشگاه‌های علم وفرهنگ و IMC اتریش برگزار می گردد.

25 تیر 1397 - 13:42

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس