ارائه آموزش‌های تخصصی مشترک گردشگری و هتل‌داری توسط دانشگاه‌های علم وفرهنگ و IMC اتریش

دوره‌های تخصصی مشترک در زمینه‌ی گردشگری و هتل‌داری توسط دانشگاه‌های علم وفرهنگ و IMC اتریش برگزار می گردد.

25 تیر 1397 - 13:42

برای برگزاری دوره های تربیت راهنمایان نجوم آماده ايم

دکتر منوچهر جهانیان، رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر کشور در بحث گردشگری نجوم گفت: دانشگاه این آمادگی را دارد که دوره‌های ...

26 اردیبهشت 1397 - 16:32

کنفرانس ها

سیناپرس