برای برگزاری دوره های تربیت راهنمایان نجوم آماده ايم

دکتر منوچهر جهانیان، رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر کشور در بحث گردشگری نجوم گفت: دانشگاه این آمادگی را دارد که دوره‌های ...

26 اردیبهشت 1397 - 16:32

ارائه الگوی برند پایدار مقاصد گردشگری ساحلی در منطقه ساحلی چابهار

رساله دکتری با عنوان «طراحی‌ الگوی برند پایدار مقاصد گردشگری ساحلی مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار» و با هدف ارائه الگوی مطلوب و بومی سازی، در دانشکده علوم گردش ...

26 اردیبهشت 1397 - 13:13

کنفرانس ها

سیناپرس