برگزاری مسابقه میزبان برتر با حمایت گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی

با حمایت گروه هتل‌های ایرانگردی وجهانگردی و برخی فعالان عرصه گردشگری، برای اولین بار «مسابقه میزبان برتر» با حضور تعداد کثیری از برترین میزبانان و فعالان عرصه هت ...

03 آذر 1396 - 23:41

همکاری مشترک دانشکده گردشگری و مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران

همکاری مشترک دانشکده گردشگری و مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران

05 شهریور 1396 - 08:15

کنفرانس ها